Doorberekening partijprogramma SGP

Ook de Stom Gedoe Partij ontkwam er niet aan. Om u lastig te kunnen vallen met zoveel mogelijk cijfertjes moesten wij ons programma door laten rekenen. Wij hebben dit laten doen door het CAB. U weet wel, die roemruchte voetbalclub uit Bolsward. Afgelopen zondag hebben de jongens van het vierde elftal onder het genot van een biertje dit klusje voor ons geklaard.

Terwijl het eerste elftal kansloos verloor van een club die Oldeholtpade heet, waren de jongens van CAB 4 druk in de weer met hun rekenmachines. Aan het eind van de dag konden zij dan ook een paar zeer interessante conclusies trekken over ons programma.

Zo pakken onze plannen om ligfietsen te verbieden erg slecht uit voor de Nederlandse ligfietsenverkopers en zijn de effecten van dit plan voor het oplossen van het begrotings- en houdbaarheidstekort vrijwel nihil. Voor het welzijn van de mensheid in het algemeen pakt dit plan dan wel weer heel erg goed uit. Dat is ook wat waard.  

Ons plan om alle Nordic Walkers onder te brengen in werkkampen, alwaar zij de hele dag zonder hun stokjes rondjes moeten lopen om de wachttoren, lijkt vooral een positief effect te hebben op de werkgelegenheid. Op korte termijn natuurlijk omdat we flink wat kampbeulen aan zullen moeten nemen. Op lange termijn zullen vanwege het grote aantal versleten schoenen in het kamp ook de schoenenproducenten flink profiteren van dit plan en dus meer werknemers aan gaan nemen. We raden daarom de ligfietsenverkopers aan zich vanaf heden volledig te gaan richten op de schoenenbusinessbranche.

Onze financiële paragraaf viel ook al in goede aarde bij CAB 4. Met name de plannen om het onderwijs en de gezondheidszorg in z’n geheel af te schaffen brengt op korte termijn zeer veel geld in het laatje. 

Met dit rigoureuze bezuinigingsprogramma heeft CAB 4 berekend dat wij niet alleen al na drie weken de benodigde 29 miljard aan bezuinigingen zullen hebben gerealiseerd, maar dat we daarnaast ook nog genoeg geld zullen hebben om onze andere plannen te betalen.

Eén van die plannen, elke dag een perenijsje uitdelen aan de ganse Nederlandse bevolking, maakt ons, zo heeft CAB 4 objectief vastgesteld, tot perenijsjesuitdeelkampioen van de Nederlandse politiek. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen, dat tonen de cijfers van het CAB dus aan hè: De SGP is dé perenijsjesuitdeelkampioen van Nederland!

Helaas heeft Sytze Frappinga van CAB 4 toen een meter bier gemorst over de paragraaf waarin wij ingingen op de problematiek rond de AOW en was een doorberekening van die plannen niet meer mogelijk.  

Het plan om in plaats van de hypotheekrenteaftrek een videotheekrenteaftrek in te stellen was gelukkig nog wel net leesbaar. Dit plan, waarbij mensen de boete die ze krijgen wanneer ze een dvd te laat terugbrengen in z’n geheel van de belasting af kunnen trekken, zal er waarschijnlijk voor zorgen dat iedereen z’n dvd lekker thuishoudt. Hierdoor zal heel Nederland de godganse dag op de bank films gaan kijken en behoort het fileprobleem tot het verleden. Een economische impuls van jewelste.

Tot zover de berekeningen van de jongens van CAB 4, waarin de SGP uiteraard als beste uit de bus kwam.

Rest me nog een soort aansporing te doen toch echt op de Stom Gedoe Partij te gaan stemmen op 9 juni (we staan niet op het formulier, dus u zult ons er zelf even op moeten zetten). Tegenwoordig hebben alle partijen (terecht) zo weinig vertrouwen in zichzelf dat zo’n aansporing op een wel heel wonderlijke manier gebeurt. Het is zaak om duidelijk te maken wat er allemaal met andere partijen zal gebeuren wanneer u niet op de partij stemt die de aansporing doet.

Ik heb al langs horen komen dat een stem op de SP ervoor zorgt dat de PvdA niet met de VVD gaat, dat een stem op de VVD ervoor zorgt dat de PvdA en het CDA niet met elkaar gaan, dat een stem op D66 ervoor zorgt dat de VVD niet met de PVV gaat én de PvdA niet met de SP gaat…..etc.   

Daarom dus: bij een stem op de Stom Gedoe Partij is de kans vrij klein dat de NSDAP weer aan de macht komt.

8 reacties op “Doorberekening partijprogramma SGP”