Partijprogramma nieuwe SGP

Nu mijn goede vriend en confrère in het schrijven van dit blog gisteren de oude SGP dood heeft verklaard, is het tijd het programma van de nieuwe SGP wereldkundig te maken. Pat, zelf een Stom Gedoe Partij sympathisant van het eerste uur, wil ik hartelijk bedanken voor het introduceren van mij als politicus en uw toekomstig leider. 

Die status zal ik, gezien het huidige politieke landschap, alleen kunnen bereiken via een slecht doordacht verkiezingsprogramma en krasse taal. Daarover later meer. Eerst de algemene uitgangspunten van de partij. De belangrijkste pijler van de partij is natuurlijk de Stom Gedoe-doctrine: telkens wanneer een andere politicus iets stoms zegt, doet of uitstraalt, zal ik – zonder aanziens des persoons – naar de interruptiemicrofoon hollen om met Duits accent te zeggen: Stom gedoe ook altijd hier!

Ik verwacht hier zelf veel van en het CPB heeft al uitgerekend dat het op consequente basis roepen van Stom Gedoe ook altijd hier! alleen al, de economie met een kwartprocentpunt per jaar zal laten groeien. Het roepen van de tekst gebeurt naar eigen inzicht. U zult me hierin moeten vertrouwen. Ik kan al wel verklappen dat ik in zal grijpen wanneer de politici bijvoorbeeld een grapje maken die betrekking heeft op de discrepantie tussen de kleur van een das en een politieke kleur van iemand. Ook ‘uitdrukkingen’ en woorden als ‘We moeten niet spreken in termen van….’ (Balkenende), ‘ontzaggelijk’ (Bos) en ‘Godverdomme, waar ben ik nou eigenlijk minister van?’ (Rouvoet) kunnen rekenen op een welgemeend Stom Gedoe ook altijd hier!

Voorts ben ik van plan bij elke verkiezing waarin de SGP participeert een mongool –zo iemand met syndroom van Down dus – op plaats twee van de lijst te zetten. Daarmee doe ik iedereen denk ik een groot plezier. Niet in de laatste plaats de mongool zelf. Zo’n kamerbankje kwijlt lekker. Ook van dit uitgangspunt verwacht ik weer veel. Het CPB heeft zelfs al uitgerekend dat de staatsschuld per gekozen mongool met een miljard zal afnemen.

Dat is dus het beginselprogramma van de partij. Nu is het tijd voor wat concrete punten. U heeft natuurlijk geen zin in hele genuanceerde lange lappen tekst, daarom hier een vijf puntenplan:    

Europa

Europa is Stom Gedoe. Zo gauw ik aan de macht ben, zullen we Nederland dan ook loszagen van het continent. Ook hier worden waarschijnlijk de mongolen weer voor ingezet. Die zagen als de beste. Meer hierover staat geschreven in dit stuk van partijideoloog en voorzitter van Het Grote Joodse Wereldcomplot* Micha Wertheim.  

Religie 

Religie is Stom Gedoe. Ik geloof er niet in. Een belangrijke koerswijziging is wel dat we in plaats van de moslims nu eens die onuitstaanbare Boeddhisten aan gaan pakken. Kunnen de moslims ook lekker meedoen. Bovendien hoef je van die mediterende hufters geen bomaanslagen of andere fratsen te verwachten.

Onderwijs  

Onderwijs is Stom Gedoe. Het wordt dan ook afgeschaft. Zoals mijn oma altijd zei: ‘Wanneer je hersens in je voeten zaten, dan was je van onder wijs’. Zij was een wijs vrouw, met enorme klompvoeten.

Gezondheidszorg 

Gezondheidszorg is Stom Gedoe. Wordt dus ook al afgeschaft. Voortaan zal de zorg benaderd worden vanuit de invalshoek die De Dijk bezingt in het nummer Niemand in de stad: Iedereen gaat maar lekker dood!….en de rest drinkt bier in het café. Kost niks en het is veel gezelliger.

Files 

Files zijn Stom Gedoe. Ik zit er dan ook sterk over te denken ze op te gaan lossen. Meer kan ik hier nog niet over loslaten. Zeker is wel dat ik bij het bedenken van de oplossing geen Limburgse doorratelmachine in dienst neem.

*Micha Wertheim vertelt hier aanstaande donderdagavond op Nederland 3  meer over in zijn theaterprogramma Micha Wertheim voor Gevorderden. Een kijktip.

17 reacties op “Partijprogramma nieuwe SGP”