SGP

De SGP probeert op slinkse wijze vrouwen uit de kamer te weren. Ze willen wel de namen van vrouwen op een verkiesbare plaats zetten. Worden deze echter verkozen dan willen ze toch snel zo’n orthodoxe ‘Oetlul’ naar voren schuiven. Op deze plaats wil ik trouwens Dick Advocaat bedanken voor het faciliteren van de revival van de ‘Oetlul’. Het woord dan welteverstaan, niet de figuren. Die zijn nooit weggeweest. Sterker nog, de ‘Oetlul’ is potenter dan ooit. Ook dank aan Humberto Tan, die iedere uitzending begint met; ‘Goedeavud, ik ben een enorme Oetlul’. Dit klopt en daarmee geeft Humberto te kennen over grote zelfreflectie te beschikken.

Terug naar de SGP. Of beter gezegd terug naar de middeleeuwen. Vrouwen weren uit de kamer. In principe zou ik het toejuichen als het om, pak ‘em beet, Rita Verdonk zou gaan. Echter dit riekt naar discriminatie en dat zou iemand als Verdonk in het bijzonder niet verdienen. De SGP beroept zich op de Bijbel. Een mooi boek dat ons veel goeds heeft gebracht. Nu ben ik niet heel Bijbelvast maar ik zou toch wel graag overtuigende Bijbelse teksten willen ontvangen van de SGP waaruit onomstotelijk vast te stellen is dat vrouwen in de kamer niks te zoeken hebben.

De SGP. Staatkundig Gereformeerde Partij. Onbedoeld hebben ze de carrière van een van de grootste politieke talenten die dit land ooit gekend heeft in de kiem gesmoord: vriend Zwoebe, begenadigd schrijver, o.a. van dit blog, en groot denker. Zwoebe had namelijk het plan opgevat om een partij op te richten. Deze partij zou telkenmale misstanden in de kamer aan de kaak stellen. Bij elke onoorbare opmerking of vraag een der kamerleden zou Zwoebe luid en duidelijk door de interruptiemicrofoon laten schallen; ’Stom gedoe ook altijd hier’. Dit alles met een zwaar Duits accent. Maakt toch meer indruk op een of andere manier.

Zoals Rita Verdonk als geen ander weet, de naam van een nieuwe politieke partij is van doorslaggevend belang voor het slagen (of het mislukken) ervan. Zwoebe, naast een groot denker ook een rechtlijnig denker acht maar één naam geschikt voor zijn nieuw op te richten partij. De Stom Gedoe Partij. Kortweg de SGP. En daar heeft nu net die godvergeten van der Vlies met zijn verzameling ‘Oetlullen’ beslag op gelegd.

Mijn voorstel: bij de volgende verkiezing niet meer stemmen op de SGP (waarom zou je ook in godsnaam? In Gods naam waarschijnlijk!). De partij een stille dood laten sterven om voorts de glansrijke entree van Zwoebe en zíjn SGP te aanschouwen. Hoewel de huidige SGP prima garant staat voor Stom Gedoe is de tijd rijp voor Zwoebe. De SGP is dood, lang leve de SGP.

10 reacties op “SGP”