Regenboogcoalitie

ik ben voor een regenboogcoalitie. Alleen al omdat Frans Bauer dan minister wordt en er ergens aan het eind, misschien tussen de bloementroog, een pot goud op zal duiken die we uitstekend kunnen gebruiken…