Opnieuw beginnen (het beginselprogramma van de Stom Gedoe Partij)

U heeft waarschijnlijk al een tijdje niet, of nog helemaal nooit gehoord van de politieke partij waar ik toch op bijzonder charismatische manier leiding aan geef: de Stom Gedoe Partij, afgekort de SGP. In het kort komt het erop neer dat wij alles ‘Stom Gedoe ook altijd hier’ vinden en er niet voor terugdeinzen dat op exact die manier onder woorden te brengen. Voor een uitgebreidere doopceel verwijs ik u graag door naar eerdere publicaties (hier).

Om nog een belangrijk stuk aan die doopceel toe te voegen, volgt hier onder de titel ‘Opnieuw beginnen’ een uiteenzetting van het beginselprogramma waarmee we waarschijnlijk weer niet aan de volgende verkiezingen mee zullen gaan doen – al was het maar omdat verkiezingen Stom Gedoe zijn en de Stom Gedoe Partij een verlichte dictatuur voorstaat.

In ‘Opnieuw beginnen’ gaan we ervan uit dat de mens de afgelopen 2000 jaar een debiel is geweest, die allemaal stomme dingen heeft bedacht. Gelukkig is dat ook zo. En daarom gaan we opnieuw beginnen. Schoon schip maken. Alle bestaande wetten en instanties worden aan een grondige inspectie onderworpen: zouden we het nu weer zo bedenken?

Ik zie uw interesse in ‘Opnieuw beginnen’ met de seconde toenemen en daarom volgt nu een praktijkvoorbeeld. Het praktijkvoorbeeld der praktijkvoorbeelden zelfs: de Publieke Omroep. Zouden we ooit, zonder zoiets geks als verzuiling, een systeem bedenken waarin er honderd omroepen zijn met afkortingen waar je een heel alfabet mee kunt vullen, die uiteindelijk allemaal niet van elkaar te onderscheiden rotzooi maken?

Nee. En daarom gaan we opnieuw beginnen: we gaan we rotzooi maken zonder rare omroepen met een gekke zeester als logo. Liever zouden we natuurlijk helemaal geen rotzooi maken, maar we moeten wel realistisch blijven, en Caroline Tensen moet ook een baantje hebben.

Nog een voorbeeldje: religie. Religie is Stom Gedoe. We zouden nu nooit meer zoiets geks als religie bedenken, en we zouden er zeker niet meer op zo’n massale wijze intrappen dat de samenleving eeuwenlang beheerst wordt door die onzin. Opnieuw beginnen dus, en weg met alle wetgeving die is gebaseerd op religie, zoals de ‘vrijheid’ van onderwijs. Hup, iedereen naar hetzelfde schooltje, dat is helemaal niet zo erg. We eten toch ook allemaal groene komkommers?

U moet er dus niet gek van opkijken als u mij ten tijde van de volgende verkiezingen niet met een tandpastalach van oor tot oor en een grote komkommer in m’n hand op een billboard ziet staan, begeleid door de tekst ‘We eten toch allemaal groene komkommers?’. Want we doen als gezegd niet mee aan die verkiezingen. Dat is voor het treurige groepje mensen dat ijdel, volgzaam en overtuigd genoeg van het eigen gelijk is om mee te doen aan de poppenkast die we democratie noemen, jammer genoeg.

P.S. Misschien denkt u: die jongens van de Stom Gedoe Partij schrijven het allemaal op een lollige manier op, dus ze zullen het wel niet zo menen. Dat klopt niet, we menen het wel!

Volg ons op Facebook en vind ons leuk op Twitter. Of andersom. Kijk maar.

18 reacties op “Opnieuw beginnen (het beginselprogramma van de Stom Gedoe Partij)”