Beversymposium

Niet zo lang geleden hoorde ik op de radio een beverdeskundige praten. Hij had het over bevers. Bevers zus, bevers zo. Bevers dit, bevers dat. Bevers hier, bevers daar. Het ging wel tien minuten door. Na het gesprek met de beverdeskundige was ik helemaal overdonderd. Ik wilde heel eventjes zelf een bever zijn. Aan een boom knagen tot-ie op een zandloper lijkt. Een burcht bouwen. Modder aanstampen met m’n staart. Beverdingen doen kortom.

Vlak daarna wilde ik geen bever meer zijn, maar wel alles over ze weten. Of eigenlijk wilde ik alles over beverdeskundigen weten, die vond ik nog veel fascinerender dan het beest zelf. Van de bever weten we namelijk al zo veel. Ironisch genoeg komt dat weer door de beverdeskundige. Zonder de beverdeskundige hadden we van de bever evenveel geweten als van de beverdeskundige.

En dat is niet veel. Ik vond alleen informatie over een beversymposium dat 13 november was gehouden in Tiel. De Nederlandse zoogdiervereniging organiseerde het beversymposium omdat 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de bever. Dat had ik weer: pas halverwege november erachter komen dat 2012 het jaar van de bever is. Bij uitstek het jaar waarin je beverdeskundigen in hun natuurlijke habitat kunt observeren.

Ik had al veel beverlol gemist, want naast het beversymposium was er in april een landelijke beverdag georganiseerd, en in juni zelfs een heel beverweekend. Dat was natuurlijk dé kans geweest om meer over beverdeskundigen te weten te komen. Wat eet een beverdeskundige? Waar doet een beverdeskundige zijn behoefte als er geen wc in de buurt is? Snurkt een beverdeskundige? Een heel weekend met beverdeskundigen op pad… stel je voor! Dan had ik op de radio misschien ook wel tien minuten kunnen vullen.

Nu moest ik het doen met wat droge informatie over het symposium dat vorige week plaatsvond. Volgens de website over het beversymposium hadden ze het onder meer gehad over hoe om te gaan met beverknelpunten. En er werd gepraat over beverbewustwording. Tussen de bedrijven door was er alle gelegenheid om informeel over bevers te discussiëren. Om 15.30, na het slotwoord en de beverconclusies, waren de beverdeskundigen gaan borrelen. Een beverborrel, met gefrituurde  hapjes in de vorm van een bever. Mijn god, wat had ik daar graag bij willen zijn.

Volg ons op Facebook en vind ons leuk op Twitter. Of andersom. Kijk maar.