Peter, Assen

Ergernis: Of “De Pers” nu van de pers rolt of interactief op het internet verschijnt.
Schijnbaar werkt bij geen enkele journalist de spelling- en grammaticacontrole.
Nog steeds zijn er “de nodige” doden bij een aardbeving.