Een rechts geluid door Bim Wosboom: Divide et Impera

Omdat de redactieleden van onuitstaanbaar.nl allemaal linkse kerkkaffers zijn, die de hele dag naar gesubsidieerd toneel zitten te kijken en belastinggeld in een bodemloze put staan te scheppen terwijl ze met een allochtoon staan te knuffelen, hebben we iemand ingehuurd die elke een zondag een authentiek rechts geluid laat horen op dit zeer invloedrijke weblog. Zijn naam is Bim Wosboom en hij maakt korte metten met ‘the left church of Holland’.

Sinds het ellendige, perfide Albion ons de Oranjekliek weer in de maag splitste, heeft Nederland te maken met de nazaten van deze mislukte kliek godsdienstwaanzinnigen en machtswellustelingen.

Wat mooiers was er voor de Oranjes om te heersen over een landje in de oksel tussen Duitsland en Frankrijk. Een landje van hardwerkende kruideniers die overal het algemeen in weinig meer geïnteresseerd waren dan in hun eigen deurpje en hun glaasjes genever. Een landje zonder grandeur of aspiraties, bewoond door gezagsgetrouwe huisvaders. Eigenlijk kon elke halve zool daar wel koning van worden.

En wat is er vervolgens nodig om ervoor te zorgen dat een natie van gezagsgetrouwe huisvaders niet teveel eisen gaat stellen en gaat schreeuwen om iets naars als een Republiek of een democratie? Nu, dat die huisvaders over de meest triviale zaken ruzie met elkaar maken. Daar is uiteraard religie een ontzettend probaat middel voor.

Nu brengt religie altijd en overal het slechtste in mensen naar boven, maar cynisch geëxploiteerd door machtswellustelingen als de Oranjes heeft de vleesgeworden achterlijkheid genaamd de Verzuiling Nederland meer dan 100 jaar gedebiliseerd en is dit tot op het heden de oorzaak van het feit dat A) Nederland geen echte democratie is, en B) dat het land van stompzinnig gepolder aan elkaar hangt. Het eeuwige gelul in de ruimte om alles en iedereen tevreden te stellen is zó diep doorgedrongen tot in de haarvaten van het door en door vermolmde staatsbestel dat het vrijwel onmogelijk is om nog iets te wijzigen in datzelfde staatsbestel.

Laat er geen misverstand over bestaan, zo wil Baas Beatrix dat het gaat. Als iedereen namelijk loopt te kissebissen met elkander over de meest triviale zaken om de lieve vrede aan de vergadertafel te bewaren, dan stelt niemand de aanwezigheid van de olifant in de kamer aan de orde.

Die olifant, niet voor niets het favoriete dier van die schuinsmarcherende corrupte nazi van een vader van Baas Bea, is de uiteraard de monarchie en de verrotte constitutie waar deze op leunt. Waar er wordt gemeesmuild over Franse stakingen, lage opkomstcijfers bij Amerikaanse verkiezingen of de slaapverwekkende politieke debatten op de vierkante centimeter van onze oosterburen; keep in mind dat je daar wel de burgemeester kan kiezen. Keep in mind dat daar in de constitutie het volk, en niet een of andere Koning Onbenul de soeverein is. Keep in mind dat de machtigste man van Nederland niet Mark Rutte, maar Bea’s lakei Tjeenk Willink is.

Divide et impera, noemden de Romeinen dat. Mevrouw van Amsberg, slim bent u wel.

Dit was het laatste deel van Bims tirade tegen de monarchie.

In het land van Twitter, bent u koning; als u ons volgt op Twitter tenminste!

6 reacties op “Een rechts geluid door Bim Wosboom: Divide et Impera”