Een rechts geluid door Bim Wosboom: Ça ira!

Omdat de redactieleden van onuitstaanbaar.nl allemaal linkse kerkkaffers zijn, die de hele dag naar gesubsidieerd toneel zitten te kijken en belastinggeld in een bodemloze put staan te scheppen terwijl ze met een allochtoon staan te knuffelen, hebben we iemand ingehuurd die elke een zondag een authentiek rechts geluid laat horen op dit zeer invloedrijke weblog. Zijn naam is Bim Wosboom en hij maakt korte metten met ‘the left church of Holland’.

Er zijn een aantal takken van sport waar Nederlanders in uitblinken. Schaatsen, kaas maken, baggeren, dijken bouwen en bier drinken bijvoorbeeld. Reuze leuk. Moeten we vooral blijven doen. Maar er zijn ook andere zaken waar de Bataaf in uitblinkt.

Ongegeneerd moraliseren, daar zijn Nederlanders dol op. Of Nederlanders…veelal zijn het figuren die zich erop beroepen zoiets parmantigs als ‘wereldburger’ of ‘Europeaan in hart en nieren te zijn’. Dit zijn min of meer lachwekkende uitdrukkingen om aan de bühne te tonen hoe deze ‘aristocraten van de geest’ (dat is niet mijn uitdrukking, vriend!) tegen het racaille aankijken dat aan zulke platvoerse waarden als patriottisme vasthoudt.

Wie daar vooral dol op zijn, dat zijn christenen van het kaliber Doekle Terpstra, Huub Oosterhuis en tal van andere dwaallichten die met de bijbel in de hand prediken dat we vooral gratis geld aan negers en nietsnutten moeten spenderen. Daarbij hanteren ze een van de meest effectieve drogredeneringen uit het boekje van Marcel van Dam, namelijk dat van het claimen van de moraal.

Er wordt een stelling geponeerd waar niemand het mee oneens kan zijn. ‘Het moet niet kunnen dat kinderen op straat slapen’. Of dat negers verhongeren of nou ja, vul maar een of ander linksig stokpaardje in waar de Doekles van deze wereld een warm kruis van krijgen. Het gevolg is dat een ieder die poogt in te brengen dat de zaken in de wereld even anders liggen dan de schreeuwende gristenen doen schijnen daarmee vanzelfsprekend verdacht wordt.

De stelling waar niemand het oneens mee kan zijn is dan ook een stokpaardje voor de christen die nooit en te nimmer aan zijn eigen wereldbeeld hoeft te twijfelen. Dat is ook niet zo gek als je gelooft in een al 2000 jaar dood zijnde sekteleider. Je kunt je lekker moreel verheven voelen boven iedereen, waarbij je en passant iedereen die het niet met je eens in fijn verdacht kunt maken. Het moet heerlijk zijn zo’n moreel monopolie te kunnen claimen.

Ervan overtuigd zijn dat je in de hemel komt en altijd wentelen in je eigen zelfgenoegzaamheid. En in geval van de Doekle Terpstra’s van deze wereld ook nog eens tonnen verdienen. Bim doet iets verkeerd.

Edoch, voor zo’n gemakzuchtige morele verhevenheid past Le grand Bim toch wel. De slippendragers van de Bea Constrictor (de head honcho van de rode christenen – zie de innige relatie met professioneel dwaallicht Huub Oosterhuis met onze nationale bokkenpruik) die zo hard de trom van het morele gelijk hanteren, doen dat natuurlijk vooral omdat hen dat heel veel profijt oplevert.

Een corrupte Koninklijke regentenkliek die morele verdachtmaking hanteert om boven-U-gesteld te blijven. Ça ira!

(Dit is het eerste deel van een serie waarin Bim Wosboom genadeloos bloot zal leggen hoe de Bea Constrictor de hogepriesteres van de Linkse Kerk is. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen!).

Voor wie ook niet weet wat Ça ira!, betekent; volg ons op Twitter!


Één reactie op “Een rechts geluid door Bim Wosboom: Ça ira!”