Onuitstaanbaar

Deze site is in het leven geroepen om af en toe even stil te staan bij onuitstaanbare mensen, zaken en gebeurtenissen die zich op een dusdanige manier in het dagelijks leven hebben genesteld dat het onuitstaanbare karakter hiervan bijna verloren dreigt te gaan, of op zijn minst niet meer wordt onderkend. Wij noemen Humberto Tan, Frits Barend, Limburgers (voor onze lieve Limburgse lezers: gelieve hier Brabanders te lezen) en uiteraard SBS 6 in z’n geheel.

Naast verwonderingen en overpeinzingen omtrent deze onuitstaanbaarheden zullen we ook de actualiteit niet schuwen. Want ook zogenaamde actualiteiten zijn helaas maar al te vaak onuitstaanbaar. En zijn ze het al niet uit zichzelf, dan worden ze het wel doordat ze gepresenteerd en geanalyseerd worden door figuren als Humberto Tan (daar is ‘ie weer), Albert Verlinde, Andries Knevel of, en dat is het allerergst, ‘de mensen’ op straat.

En omdat volgens een cliche één beeld meer zegt dan duizend woorden:

"Goeieavud, ik ben een enorme lul"
"Goeieavud, ik ben een enorme lul"

Laat een reactie achter