Al Qaida royeert lid – terrorist te laat met contributie

De leden van het terroristennetwerk Al Qaida hebben gisteren tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op voorspraak van het bestuur besloten tot het royement van terrorist Ahmal Jablizi, beter bekend als De Schele van Karachi. Hij zou herhaaldelijk te laat zijn geweest met het betalen van zijn contributie.

De terroristen van Al Qaida genieten voor het clubhuis van het zonnetje

Het was een emotionele aangelegenheid in het clubhuis van het terroristennetwerk, even ten zuiden van Jalalabad. Nog niet eerder lag er een voorstel tot het royement van één van de leden op tafel bij een ALV. ‘Daardoor wist eigenlijk niemand wat de procedures precies waren. Het leek op een gegeven moment wel een CDA-congres’, zei een terrorist die anoniem wenst te blijven.

Toch ging men twee uur en een schorsing later – de zaal moest halverwege de avond korte tijd ontruimd worden vanwege een bommelding – over tot stemming. Met 49 tegen 34 stemmen werd het lot van Jablizi bezegeld.

Al Qaida-leider Ayman al-Zawahiri was blij dat de ALV uiteindelijk het voorstel tot royement overnam. ‘Dit is een goed signaal naar alle leden toe. Helaas maken we vaker mee dat mensen hun contributie niet op tijd overmaken. Dat stelt ons voor enorme problemen. Soms hebben niet eens genoeg geld in kas om Amerikaanse vlaggen te kopen die we willen verbranden. Vorig jaar hebben we onze familiedag af moeten gelasten vanwege een gebrek aan liquide middelen. Onze leden denken maar dat alles ze zo aan komt waaien!’

Ahmal Jablizi is het ondertussen totaal niet eens met zijn royement. ‘Al sinds ik lid ben van Al Qaida spelen ze een spelletje met me. Als ik eens een leuk idee voor een aanslag heb, dan houden ze me gewoon aan het lijntje. Gek word je ervan. Aanmaningen? Man, ik woon al jaren in een grot! Waar zouden ze die aanmaningen naartoe moeten sturen?!’

Jablizi denkt er nu over zijn eigen terroristische organisatie op te richten. ‘Al Qaida wordt bestuurd door een paar machtswellustelingen die geen tegenspraak dulden. Die hele ALV is een farce. Ze hebben ook niet eens een jeugdafdeling. Het kan allemaal veel democratischer.’

Naast het royement van Jablizi besliste de ALV ook over de aanschaf van honderd kilo verrijkt uranium. ‘We willen een kerncentrale bouwen om zelfvoorzienend te kunnen zijn. We willen ons clubhuis in de toekomst op atoomenergie te laten draaien’, aldus al-Zawahiri.

Volg ons op Facebook en vind ons leuk op Twitter. Of andersom. Kijk maar

Één reactie op “Al Qaida royeert lid – terrorist te laat met contributie”