Een rechts geluid door Bim Wosboom: Ten oorlog!

Omdat de redactieleden van onuitstaanbaar.nl allemaal linkse kutkerkkaffers zijn, die de hele dag naar gesubsidieerd toneel zitten te kijken en belastinggeld in een bodemloze put staan te scheppen terwijl ze met een allochtoon staan te knuffelen, hebben we iemand ingehuurd die elke een zondag een authentiek rechts geluid laat horen op dit zeer invloedrijke weblog. Zijn naam is Bim Wosboom en hij maakt korte metten met ‘the left church of Holland’.
 

Zoals trouwe volgers van mijn epistels wel zullen weten, wie aan de eer van het Koninkrijk der Nederlanden komt, die krijgt met mij te maken. Als de mobiele telefoon van Bim Wosboom rinkelt, dan schalt het Wilhelmus.

Was ik er destijds bij geweest, dan had ik zeker meegeholpen om al het ongewassen hippietuig van de Dam af te rossen. Wee de muitzieke Bels, zoals de hoofdredacteur van De Morgen, die het waagt om mijn vaderland af te katten. Wat mij betreft wordt er elke dag trouw het volkslied gezongen op de scholen en wappert op elk rijksgebouw fier de driekleur.

Een grote schande is de roofbouw die op ’s lands verdediging is gepleegd door opeenvolgende kabinetten. Waar in het verleden de Britten sidderden voor de aanblik van met oranje-blanje-bleu getooide oorlogsschepen, daar moet de krijgsmacht het thans met fooien doen. Het liefst zouden de progressievelingen onze soldaten waterputjes voor hongernegers laten slaan in plaats van Somalische piraten tot kunstmest te reduceren. Want ook Somalische piraten zijn zielig; al die linkse types zouden ze maar wat graag en masse naar Nederland halen om de cultuur te komen verrijken.

Het is daarom ook zeer treffend dat de helikopter waar onze gegijzelde soldaten in vlogen van het type genaamd Lynx was. Een stel opgewonden Arabieren die een blonde vrouw kidnappen, dat smeekt om een proportionele reactie. Laat daarom al het beschikbaar oorlogsmateriaal ter stond naar die zandbak opstomen om Kadhaffi volledig de poeier in te stampen. Laat de vuurmonden gloeiend staal doen neerkomen op de forten van die gestoorde kamelendrijver. Laat het korps mariniers met bajonet op het karabijn een charge op die onverlaten uitvoeren.

Waar blijft de verontwaardiging? Waar blijft de roep om snoeiharde vergelding in de vorm van duizend bommen en granaten? Waarom stijgen er niet as we speak de F-16’s volgeladen met clustermunitie op om de Mad Dog of the Middle East mores te leren?

Maar nee hoor. We blijven lekker progressief de Gutmensch uithangen met de armpjes over elkaar.

Ten oorlog!

En dat wouden we effe kwijt.

Één reactie op “Een rechts geluid door Bim Wosboom: Ten oorlog!”