Lange Fransie

Dit is het land van Lange Fransie. U weet wel, die rapper die ooit terug kwam van vakantie. Nu heeft komt dit tekstdichtwonder onder meer op de proppen met Zing een liedje voor me Frans/Ook al is het in het Frans…