De Bond tegen Bonden

Artikel 8 van de Nederlandse Grondwet luidt als volgt: Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. Dit artikel waarborgt dus de vrijheid van vereniging. Dat klinkt hartstikke leuk natuurlijk. Zo hebben we bijvoorbeeld voetbalverenigingen met schitterende namen als HBOK (Het Begon Op Klompen), THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkast) en GUDOK (Goed Uit De Ogen Kijken)  aan dit wetsartikel te danken.

De andere kant van de medaille is echter dat ook allerlei idioten het recht hebben een vereniging op te richten. En dat hebben ze gedaan ook. Met name als ze ergens tegen zijn. Lichtend voorbeeld in dezen is natuurlijk De Bond tegen het Vloeken.

Aan de Bond tegen het vloeken wil ik hier niet eens te veel woorden vuil maken. Laat ik het zo zeggen: wanneer ik mijn ware gevoelens over deze bond hier neer zou zetten, konden de alarmbellen ten burelen van de Bond tegen het vloeken wel eens flink gaan rinkelen. Misschien moet ik ze juist daarom toch nog even trakteren op een ouderwetse scheldkanonnade. Daar komt ie:

Ik vind dat die Bond tegen het vloeken bestaat uit een stelletje zielige Gristenfundamentalisten die ik van harte postnatale abortus of prenatale euthanasie toewens. Stelletje klootzakken. Godverdegodver!

Zo. Dat lucht op. Dat hadden die jongens van de Bond tegen het vloeken ook moeten doen toen ze voor het eerst geconfronteerd werden met iets wat hen niet aanstond. In plaats daarvan hebben ze een bond opgericht waarmee ze goedwillende vloekers zijn gaan lastigvallen.

Er zijn nog veel meer voorbeelden van bonden en verenigingen die ergens tegen zijn. Zo is er de Bond tegen Haast. Laatst nog werd ik op straat aangesproken door iemand van deze bond. Helaas had ik geen tijd. Ik moest namelijk naar een lunchroom voor een meeting met iemand van de Bond tegen Leenwoorden. Deze rakkers zijn tegen het gebruik van woorden die afkomstig zijn uit het Engels, Frans of welke vreemde taal dan ook. Zo kon het gebeuren dat het figuur waarmee ik zat te lunchen (tussen-de-middag-eten) een wassende maan met smeerooft bestelde. Hij hoopte dat er een croissant met jam zijn kant op kwam. De frons op het gezicht van de ober (bedieningsmedewerker) deed anders vermoeden.

Een ander merkwaardig clubje mensen dat ik u tenslotte niet wil onthouden is de Bond tegen Exhumatie. Een blik in het woordenboek leerde me dat ze tegen het opgraven van lijken zijn. Op Maurice De Hond na, is daar volgens mij ook helemaal niemand voor. Dit heeft ze er niet van weerhouden om, met de zelfverklaarde toestemming van God, er een bond tegen op te richten. Dat er soms wel  gegronde redenen zijn een lijk op te graven, gaat er bij de anti-exhumatisten niet in.

Nu u een kijkje heeft kunnen nemen in de bizarre wereld van bonden die ergens tegen zijn, hoop ik dat u lid wilt worden van mijn nieuwe bond. De Bond tegen Bonden. Deze bond zal stelling nemen tegen alle bonden die het te bont maken. Ik reken op uw steun. Wanneer u mij niet steunt wordt u trouwens heel gehaast onder luid gevloek onthoofd door middel van een guillotine. Vanzelfsprekend zal ik u na de begrafenis weer opgraven.

61 reacties op “De Bond tegen Bonden”