Het kaasontslag

Gisteren heeft de rechter geoordeeld dat hamburgerschuur McDonald’s nooit had over mogen gaan tot het ontslaan van een werknemer die een plakje kaas  weggaf en daardoor een simpele hamburger had geüpgrade tot een cheeseburger.

Door het bekijken van dit artikel op nu.nl over deze situatie hebben we met de commissie Kaas een aantal belangwekkende conclusies getrokken die zijn opgetekend in het lijvige rapport ‘Kaas op de werkvloer’, dat we in opdracht van de Stichting Ter Bevordering Van Kaas In Het Publieke Domein* (STBVKIHPD) hebben gemaakt. Het gehele rapport is te downloaden via de website www.rapportenoverkaasinhetpubliekedomein.nl. Hieronder kunt u een kleine samenvatting lezen:

Eerst en vooral willen mijn commissie en ik toejuichen dat de Nederlandse rechtspraak eindelijk overstag is en nu ook oordeelt over conflicten die ontstaan zijn door het toedoen van kaas. In dit geval ging het om een plakje kaas, maar wij hopen dat de elitaire grachtengordelrechters in de toekomst er ook niet voor zal terugdeinzen om te oordelen over conflicten omtrent kaas in een andere vorm.

We kunnen hierbij denken aan gesmolten kaas, kaas die in blokjes is gesneden, kaas die is geraspt of een andersoortige kaas die in het kader van een door Beemster Kaas groots opgezette marketingcampagne aan de burger wordt opgedrongen. Sinds Beemster Kaas alles sponsort wat op tv is te zien, valt de rol die kaas in onze samenleving inneemt niet meer te ontkennen. En helaas doet de eeuwenoude stelregel ‘waar kaas is, zullen conflicten over kaas zijn’ nog steeds opgeld.

Voorts vraagt de commissie zich af waarom de ontslagen werknemer van McDonald’s geen doodslag of op z’n minst zware mishandeling ten laste is gelegd. Iemand moedwillig een plakje kaas van de McDonald’s door de strot willen duwen, zou volgens de commissie Kaas in dit land toch strafbaar moeten zijn. Dat spul is niet te vreten en heeft niks met kaas te maken. Neem dan liever een plakje Oude Beemster mee naar de Mac en duw die tussen je hamburger.

Tenslotte wil de commissie dat, na het precedent dat deze rechtszaak heeft geschapen, de situatie van de duizenden ontslagen kaasboeren nog eens onder loep wordt genomen. Deze kaasboeren werden ontslagen nadat zij op de markt allerlei consumenten, maar vooral ook zeurende kutkinderen, kosteloos van een plakje kaas hebben voorzien. Wij zijn van mening dat deze kaasboeren in het licht van de rechterlijke uitspraak in de McDonald’s-zaak gerehabiliteerd moeten worden zodat ze op de markt weer Beemster Kaas kunnen gaan verkopen.

Commissielid B. van Toor  wil op persoonlijke titel nog iets toevoegen aan het rapport: hij is van mening dat McDonalds’s, in plaats van het ontslaan van vieze plakjes kaas uitdelende werknemers, eens zou over moeten gaan tot het ontslaan van de clown R. McDonald. In zijn ogen voldoet hij in het geheel niet aan de eigenschappen die de gemiddelde clown zou moeten bezitten.

Volgens B. van Toor heeft dhr. R. McDonald al jaren geen ruzie gemaakt met een broer die kanker heeft, beschikt hij niet over een irritante lach, heeft hij nog nooit de belasting ontdoken en schnabbelt hij niet genoeg. In plaats daarvan helpt hij zelfs gratis(!) een instelling die vaders en moeders van zieke kinderen laat overnachten in de buurt van het ziekenhuis. Sterker nog, hij is er de naamgever van. Allememaggies.   

*Deze stichting wordt gefinancierd en uiteraard ook mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas.