Veel verwarring over juiste schrijfwijze ‘Bart Chabot’ aan vooravond Groot Dictee

Bij de deelnemers aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal is er al voordat Philip Freriks het door Kees van Kooten geschreven dictee heeft voorgelezen grote beroering ontstaan. Veel van de deelnemers hebben geen idee hoe ze ‘Bart Chabot’ schrijven.

De studentenverhuizing

Wat is er mooier dan op een Zuid-Franse camping zitten, uiteraard met een koelbox vol Kronenbourg-bier binnen handbereik, en gadeslaan hoe een man met een snor, onder toeziend oog van z’n verschrikkelijke vrouw, al vloekend de caravan waterpas probeert te zetten op een veel te klein plekje? Het antwoord luidt: een studentenverhuizing van nabij volgen, …