Recensenten gerecenseerd – Recensiekoning.nl over Langs de Lijn

Recensiekoning.nl is een alleraardigste website met leuke infographics (daarvoor krijgen ze alvast een welverdiende Timofeeff) die naar eigen zeggen alles recenseert, dus ook voetbal op de radio. Iedereen die de ontknoping van de eredivisie in 2007 bij Langs de Lijn heeft gevolgd, weet dat er niet veel mooiers bestaat dan voetbal op de radio. Recensiekoning …

Recensenten gerecenseerd: New Kids Turbo

Recensenten doen maar wat. Ze blinken uit in het schrijven van nietszeggende stukjes met veel bijvoeglijke naamwoorden en vergezochte associaties waarmee ze de lezer hun mening door de strot willen duwen. Daarom zullen we op onuitstaanbaar.nl van tijd tot tijd een recensie gaan recenseren.

12 slechte recensies in 185 woorden

Dat veel zogenaamd deskundige recensenten uitblinken in het schrijven van pretentieuze stukjes met interessant ogende metaforen, analogieën en bijvoeglijk naamwoorden stelde ik al eerder aan de kaak in de serie ‘Recensenten gerecenseerd’. Maar ze blijven maar geschreven worden. Daarom nu 12 waardeloze recensies van films, bands, boeken, tv-programma’s, cabaretiers, de Melkweg, Humberto Tan en een …