Sjaak L. Grottenhoofd moppert over… woordenboeken

In goed overleg met Sjaak hebben we besloten dat hij vanaf heden geen dagboek meer bij zal houden. De geschiedenis leert ons namelijk dat het niet altijd goed afloopt met mensen die een dagboek bijhouden. We wilden Sjaak wel graag behouden voor dit zeer invloedrijke weblog. Daarom moppert hij ieder weekend 200 woorden over iets alledaags. Deze keer woordenboeken.

Wat is dus stomme dingen vind, zijn woordenboeken. In een woordenboek staan alleen maar woorden. En ik hou niet van woorden. Daarom schrijf ik er altijd maar 200. Je hebt ook mensen die 400 woorden schrijven. Dat vind ik uitslovers. Allemaal. Over de mensen die weleens 600 woorden schrijven, wil ik het hier niet eens hebben. 600 woorden! Bah.

Je hoeft het woordenboek maar op een willekeurige bladzijde open te slaan en de kans is erg groot dat je een woord tegenkomt waar je nog nooit van hebt gehoord. Belachelijk. Laat ze het woordenboek gewoon volkalken met bekende woorden. Dan heeft iedereen er wat aan.

Maar neem nu bladzijde 860 van mijn Wolters’ Handwoordenboek. Dat begint nog heel aardig met ‘peren’, maar helemaal onderaan de pagina staat het woord ‘peripteros’. Een tempel of ander bouwwerk, aan alle zijden met zuilen omgeven. Wat heeft de gewone man daar nou aan? Net of die zo’n ding kan betalen, met aan alle zijden zuilen! Ik word er peristaltisch van (wormsgewijze voortschrijdende samentrekking van o.a. de maag- en darmwand, waardoor de inhoud voortbewogen wordt).

In blijf dit weekend lekker op de bank liggen, zonder opengeslagen woordenboek op mijn dikke pens. Gewoon in mijn doorzonwoning, en niet in zo’n elitaire peripteros.

Volg ons op Facebook en vind ons leuk op Twitter. Of andersom. Kijk maar.