Het leger

SP-kamerlid Remi Poppe komt in het geweer (dit is inderdaad een woordgrap) tegen de wervingspraktijken van de Nederlandse krijgsmacht. Via de website www.oranjebaretten.nl worden volgens hem 11- tot 16-jarigen geworven om een robbetje te vechten uit naam van de oranje leeuw. Remi uitte zijn ongenoegen in een vraaggesprek met nu.nl. Dat is gek. Normaal staat …