Veel verwarring over juiste schrijfwijze ‘Bart Chabot’ aan vooravond Groot Dictee

Bij de deelnemers aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal is er al voordat Philip Freriks het door Kees van Kooten geschreven dictee heeft voorgelezen grote beroering ontstaan. Veel van de deelnemers hebben geen idee hoe ze ‘Bart Chabot’ schrijven.

De studentenverhuizing

Wat is er mooier dan op een Zuid-Franse camping zitten, uiteraard met een koelbox vol Kronenbourg-bier binnen handbereik, en gadeslaan hoe een man met een snor, onder toeziend oog van z’n verschrikkelijke vrouw, al vloekend de caravan waterpas probeert te zetten op een veel te klein plekje? Het antwoord luidt: een studentenverhuizing van nabij volgen, […]

Een prima echtpaar

Ze zaten de hele rit hand in hand tegenover me. Hij droeg een schitterende das, ongetwijfeld uitgezocht door haar. Ze vertelden aan elkaar wat er zich op het NS-scherm boven mijn hoofd afspeelde. ‘Kijk, daar loopt een koe. En daar rijdt onze trein’, zei de vrouw. De man zei dat er in de buurt van […]

Rover Hoepsika

Een hele tijd geleden, vermoedelijk wel een jaartje of twintig, las ik mijn eerste echte boek, een boek met meer dan 100 pagina’s – 127 om precies te zijn. Het betrof de roman ‘De rover Hoepsika’, opgetekend door de bekende schrijver Paul Biegel, waarin een hele zachtaardige rover op een gevlekt paard rijke mensen in […]